Vstup do sálu a usazování hostů Po přenesení nevěsty v ženicha náruči do svatební sály, připravené pro svatební hostinu, následuje usazení hosty, nejlépe podle předem připraveného zasedacího pořádku i jmenovek na stole.

Přípitek a modlitba Určený host (svatební otec, svědek, stařešinové nebo i samotný ženich) přednese přípitek. Měl by být krátký, výstižný a hlavně upřímný. Pokud je rodina nábožensky založená, následuje i společná modlitba. Pokud jde o svatbu se zahraniční účastí a inokrajným ženichem, je zvykem, že ženichy svědek – družba, jak jeho nejlepší kamarád ve svém proslovu vzpomene i vtipné příhody ze života ženicha, nebo novomanžele, stručně shrne jeho mládenecký život, a po přípitku otevře slavnostně hostinu . Často následuje ženichem a nevěstou představení každého z pozvaných hostů, a krátké info o jejich osobě.

Společné pojídání polévky Jako první jídlo na svatbě, se obvykle podává předkrm. Po něm následuje svatební polévka, as ní společné krmení novomanželů z jednoho talíře, jednou lžící. Předvedou tak jak si budou v životě navzájem pomáhat. Někdy is pomocí veršovačky „polévka je málo slaná, nevěsta je nebozkaná“ novomanželé musí přerušit jídlo a políbit se.

První manželský tanec a rodičovský tanec Obvykle začíná po hlavním jídle. Otevírá taneční kolo, nejčastěji slavnostním Valčíkem nebo moderním tancem na vlastní choreografii. Svatebčané mohou kolem nich utvořit kruh. V polovině vybrané skladby se rozdělí, ženich tančí s nevěstina matkou, nevěsta se ženichova otcem, matka ženicha s nevěstina otcem. Po odehrání písně se oznámí přítomným, že je otevřená svatební zábava, a začíná její volnější průběh.

Ceremonie růží Zajímavý zvyk pro zpestření svatby, kdy si nevěsta a ženich navzájem darují rudou růži, která ve starém jazyce květin znamená „Miluji tě.“. Ceremoniál bývá podbarvený milými slovy a vyznáním.

Kniha hostů Patří k novodobější tradici. Je to speciální kniha pro tuto příležitost, i s přiloženým speciálním perem. Úvod knihy může být ozvláštněn přiloženým svatebním oznámením, fotografiemi novomanželů z dětství, z rodinných událostí, ať společných dovolených. Úkolem svatebčanů během večera je vepsat do ní přání pro novomanžele. Zároveň bude do budoucna vzpomínkou na zúčastněných hosty.

Krájení svatebního dortu Nevěsta s ženichem si uctí svatebčanů i tak, že hlavní svatební dort osobně společně nakrájí a roznesou všem hostům. Nepatří se z ní odmítnout.

Únos nevěsty Symbolizuje odloučení nevěsty od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V minulosti bylo zvykem, že ke konci hostiny unesli nevěstu přátelé ženicha. Ten ji musel po jejím nalezení vykoupit zpět a zaplatit výkupné. V současnosti je zvyk na ústupu, protože jeho nesprávné načasování i časová délka nepříznivě ovlivňuje průběh zábavy během večera. Také hrozí, po požití alkoholu a jízdě autem aktérem únosu i novomanželům, úraz.