Promluvili jsme vám už o několika způsobech možné adopce a péče o dítě v případě, pokud se vám nepodařilo založit si vlastní rodinku. Upřímně se však musí přiznat, že vytvoření náhradní rodiny není pro každého tou vhodnou volbou.

Ať už někteří rodiče nedokážou navázat tak pevné pouto s potomkem, nebo se obávají genů, které jsou často silnější než výchova, jednoduše tuto možnost raději vynechají. Pokud by se přece jen i tak toužili stát alespoň nějakým způsobem rodiči, stále mají jednu alternativu. A tou je adopce na dálku, díky které pomohou dětem, které se narodily v horších podmínkách jako třeba jejich vrstevníci u nás.

Jednorázové nebo pravidelné příspěvky

Na Slovensku funguje několik charit a agentur, které umožňují takovou adopci na dálku. Jejich podmínky jsou většinou podobné. Některé z nich však nabízejí i jiné alternativy, které jsou pro ně jedinečné. Při výběru organizace nebo charity buďte však obezřetní.

Nedejte se snadno zlákat na smutnými příběhy, ale dbejte na to, aby vám dali o dítěti co nejvíce vědět a mohli jste se přesvědčit, že všechny vaše příspěvky jsou použity rozumně. Projděte si nejprve všechny nabídky, abyste si vybrali přesně to, co vám sedí na míru a jakou formou byste chtěli přispívat. Tou nejčastější bývají pravidelné příspěvky. Výše plného příspěvku obvykle bývá 25 – 30 eur. U některých organizaci se dá dohodnout i na polovičním příspěvku, ale tehdy se budete jen spolupodílet na jeho výchovy. Ani jedna agentura však nezvykne takových „polovičních“ adoptivních rodičů znevýhodňovat a všechny informace dostává stejně v plné míře.

Většinou se nedá dohodnout na vámi zvolené částce, zvláště pokud je menší. Dítě nemusíte financovat po celou jeho dobu studia a přispívání můžete kdykoliv zastavit. Druhou formou je jednorázový příspěvek. Na konto organizace můžete poslat peníze, které jsou však pak už obecně přerozděleny a nevíte, kterému dítěti přesně jdou. Je to však další forma pomoci, která může pomoci odstranit obecné problémy v některých školách. No a ojediněle některé tyto organizace dělají sbírky s materiální pomocí. Navrhnou jaké konkrétní děti potřebují pomůcky do školy a vy je můžete zakoupit a donést nebo poslat přímo na adresu organizace.

Sami si vyberete dítě, které vás zaujme Mnohé charity nabízejí konkrétní možnost výběru. Není to tedy tak, že vám dítě určí a už si ho pak nemůžete změnit. Některé databáze jsou veřejně přístupné na oficiální stránce dané organizace, ale jindy se k nim dostanete až po osobním oslovení. O každém dítěti si můžete přečíst příběh, podívat jeho fotografii a pak si vybrat toho, kdo vás nejvíce osloví.

Adoptovat si nemusíte jen opuštěné děti, které žijí v sirotčincích. Pomoci můžete i dětem z chudých rodin, o nichž se starají prarodiče, nebo jejich situace je bezútěšná, protože rodiče jsou bez práce, ale děti mají talent a charitativní organizace jim chtějí takto pomoci změnit budoucnost Vidět jak dítě roste a rozvíjí se Jako adoptivní rodiče budete se svým dítětem neustále v kontaktu. V závislosti na pravidlech té konkrétní organizace budete v určité frekvenci dostávat zprávy o jeho pokrocích. Obvykle jednou ročně vám dítě i napíše dopis, pošlou vám fotografie, případně vám vyrobí nějakou drobnost jako kresbičku nebo vystřihovánku z papíru.

Některé agentury umožňují i častější kontakt nebo případně i skypovaní. No těchto agentur je pomálu. Stejně jako těch, které umožňují osobní setkání s dítětem. Pokud adoptivní rodič bude mít zájem jít do té země, koupí si letenky a zajistí si pobyt, klidně se může setkat i s dítětem. Některé agentury však zajišťují soukromí těchto dětí a neumožňují jim takové osobní setkání s adoptivními rodiči.

Finance jdou zejména na vzdělání

Seriózní organizace vám pravidelně kromě těchto informací o dítěti poskytnou i údaje o tom, jak se hospodaří s vašimi příspěvky. Hlavní podíl vždy poputuje na vzdělání. Někdy se k tomu přidají i příspěvky na stravu, případně pro ty starší děti už i na dopravu do školy. Nikdy však nemohou být utracené na něco, co se netýká dítěte a zlepšení jeho situace či vzdělání.