Drogy a děti – zdánlivě nemožné spojení. Smutným znakem této doby však je stále klesající věková hranice mladých lidí, kteří mají problém s drogami. Drogy se týkají bohužel i dětí na základních školách.

drogy a děti
drogy a děti

Možná si myslíte, že vaše dítě je jiné, že se nikdy k drogám nedostane, ale záruka v tomto případě neexistuje. Velký vliv v tomto směru mají na děti jejich nesprávní kamarádi a partie, kteří drogy dětem představí.

Netřeba připomínat, že k drogám patří i alkohol a cigarety, kterým nejednou holdují už děti ve věku kolem osmi let. Kouření marihuany je také poměrně běžné u dětí.

Dostat se k drogám dnes není problém a kdo chce, ten si snadno najde dealera. Užívání drog u dětí je častější ve velkých městech, ale není to pravidlo.

Co mohou udělat rodiče, aby své děti uchránili od drogy? Je důležité své děti o drogách informovat, nemělo by to být tabu. Mluvte se svými dětmi o tom, co drogy jsou, jaké jsou jejich účinky a proč jsou nebezpečné. Samotní rodiče však musí mít také dostatek informací o drogách, aby věděli dětem vysvětlit jejich nástrahy.

Drogy často přilákají děti z rodin, kde se jim nedostává dostatek pozornosti, ale také děti, které mají přísnou výchovu. Proto, pokud chcete udělat co nejvíce proto, abyste své dítě ochránili, snažte se být pro vaše dítě důvěrníkem, mělo by vědět, že za vámi může přijít s jakýmkoliv problémem. Samozřejmostí by měl být váš dobrý příklad – pokud totiž vy budete holdovat například alkoholu a přitom ho budete zakazovat svému dítěti, zřejmě to nebude mít velký efekt.

Drogy a děti – smutný jev dnešní doby. Zejména na rodičích je tedy velmi důležitá role, a to snažit se správnou výchovou, informovaností a citlivým přístupem ke svým dětem udělat vše proto, aby se jejich děti nestaly závislé na drogách.