Důvody neplodnosti jsou velmi různorodé. Plodnost není neměnná, ale každý jednotlivec podléhá více či méně její silným výkyvům. Dokonce i mezi mladými páry může nadměrný stres nebo těžká psychická zátěž vyvolat neplodnost.

Příčiny

Pokud se situace zmírní, plodnost se znovu obnoví. I přesto, že pár může být zarmoucen tím, že se těhotenství nedostaví, je tato reakce organismu v pořádku. Velký stres, psychická a fyzická zátěž zabraňují ženě zaměřit se na těhotenství a nezbytný klid, proto se tělo v takovém období brání těhotenství.

Tak jak mužskou tak i ženskou neplodnost negativně ovlivňuje alkohol, nikotin, drogy a toxiny ze životního prostředí. U silných kuřáků může být snížená produkce spermií nebo to může vést k nedostatku ovulace u žen kuřaček. To platí i při nadměrné konzumaci alkoholu. Kromě toho jsou nadváha a podváha zejména u mladých žen častou příčinou dočasné neplodnosti. Některé diety mohou vést k poruchám menstruace nebo způsobují v těle tzv. slabý plamen, který neumožňuje žádné těhotenství. Příliš namáhavý sport nebo těžká fyzická práce můžou způsobit problémy s plodností.

Pokud je důvodem neplodnosti organická příčina, může být obvykle lékařem léčena. Fyzické příčiny jsou vrozené nebo vznikají během života nemocemi, operacemi nebo jinými faktory. Často není jediný faktor zodpovědný za neplodnost – psychika hraje velkou roli při organicky způsobené neplodnosti.

Při tzv. idiopatické neplodnosti mohou minimální změny u obou partnerů vést k neplodnosti.

gestóza

Jak gestózy označují lékaři onemocnění v průběhu těhotenství, kde dochází ke zvýšenému krevnímu tlaku (hypertenzní nemoci těhotenství). Gestóza se vyskytuje nejdříve v 20. týdnu těhotenství. Nejvíce postihuje ženy v posledním trimestru těhotenství.

Termín „gestóza“ označuje onemocnění související s vysokým krevním tlakem v průběhu těhotenství: tzv. Hypertenzní nemoci těhotenství.

Lékaři rozlišují následující typy gestózy:

ranní gestóza

pozdní (preeeklampsia)

HELLP syndrom

eklampsie

Ke gestóze dochází, když má těhotná žena vysoký krevní tlak a zvýšenou bílkovinu v moči (proteinurie). O vysokém krevním tlaku říkají lékaři, když je první naměřená hodnota vyšší než 140 mmHg a / nebo druhá hodnota je vyšší než 90 mmHg.

Proteinurii definují jako vylučování bílkovin více než 300 miligramů denně, při 24-hodinovém sběru moči. Gestóza je jednou z nejčastějších komplikací těhotenství: Vyskytuje se v 6-8 procentech případů, většinou se jedná o preeklampsii.

Na základě lékařské prohlídky během těhotenství může lékař gestózy zjistit a včas léčit. V některých velmi závažných případech gestózy je třeba předčasné vyvolání porodu. Nicméně, toto se stává zřídka před 28. týdnem těhotenství – od této chvíle je novorozenec zpravidla již životaschopný.

Existuje několik rizikových faktorů pro gestózy, mimo jiné zde patří:

gestóza v předchozím těhotenství

obezita

mnohočetné těhotenství

diabetes mellitus

Příčiny gestózy zůstávají neznámé. Nicméně, existuje několik hypotéz, které předpokládají, že placenta hraje důležitou roli jejího vzniku. Při léčbě gestózy lékař pravidelně sleduje krevní tlak těhotné ženy a při určité mezní hodnotě snižuje zvýšené hodnoty krevního tlaku pomocí léků. Léčba je obvykle stacionární, tj během pobytu v nemocnici. Tam mohou lékaři lépe sledovat průběh gestózy a snížit krevní tlak pomocí léků na požadované hodnoty.