Změny, které pomohou v rozpoznání a léčbě preeklampsie

Preeklampsie je těhotenské onemocnění, kterého se obávají mnohé z nás. Ohrožuje totiž na životě maminku a ještě nenarozené dítě. I když už vědci znají způsoby, jak tento stav předem předpokládat, v praxi je to zatím jen výjimkou. Nejnovější mezinárodní výzkum ukázal, že při tomto onemocnění hraje roli i genetika. Preeklampsie se vyskytuje přibližně u 10 procent všech těhotenství.
Ohrožených 15 procent žen

Vědci identifikovali genetické chyby u žen s autoimunitním onemocněním, které zvyšují riziko vzniku preeklampsie. Také zjistili stejnou změnu u některých žen s preeklampsií, které nemají základní autoimunitní onemocnění. Výsledky studie by měly pomoci najít nové způsoby léčby a zdá se, že by se na základě nich daly vyvinout testy, které pomohou identifikovat všechny chorobou ohrožené ženy – což je přibližně 15 procent ze všech předčasných porodů.
Nebezpečné příznaky

„Budeme muset potvrdit tato zjištění v rozsáhlé studii, a když budou ověřeny, bude možné navrhnout lepší způsoby, jak rozpoznat a léčit ženy, kterým hrozí preeklampsie,“ říká hlavní autor studie John P. Atkinson z Washington University School of Medicine v St. Louis. Preeklampsie se typicky rozvíjí po 20. týdnu těhotenství. Způsobuje nebezpečný vysoký krevní tlak, bílkoviny v moči, bolesti hlavy a otok rukou a obličeje matky. Jedinou léčbou je vyvolání porodu, což však může být fatální pro dítě v případě preeklampsie v příliš časném stadiu těhotenství.
Co to vlastně je?

Preeklampsie nastává důsledkem poruchy placenty, která přináší kyslík a živiny k dítěti. Pokud je neléčená, může vést k záchvatu preeklampsie, mrtvici, selhání ledvin nebo jater, dýchacím problémům, které ohrožují život matky i dítěte. Vědci měli podezření, že mnoho případů preeklampsie vyprovokují problémy s imunitním systémem, protože ženy, které trpí například lupus nebo jiným autoimunitním onemocněním, mají prokazatelně zvýšené riziko tohoto onemocnění.
Od genů až po samotné onemocnění

„Zdá se, že preeklampsie zahrnuje řadu momentů. Nejdříve můžete mít genetickou predispozici pro malé krevní cévy, což může zhoršit problémy se zánětem. Pak můžete mít lupus nebo jiné autoimunitní onemocnění. A pak přichází těhotenství, což je hlavní zdroj námahy pro orgány, „říká Atkinson podle stránek ScienceDaily.
Jak na to přišli?

V rámci této studie výzkumníci zkoumali 250 těhotných žen s Lupus a / nebo příbuznými onemocněními. U třicet žen se během studie rozvinula preeklampsie a 10 z celkového počtu trpělo tímto stavem při předchozích těhotenstvích.

U těchto 40 žen se vědci podívali na geny, které se podílejí na imunitní odpovědi na zranění a infekce. Zjistili, že sedm žen mělo mutaci alespoň v jednom z těchto genů. Vědci také našli mutace u pěti žen z 59 žen s preeklampsií, které neměly základní autoimunitní onemocnění.
V bádání budou pokračovat

Další výzkum má potvrdit spojení mezi dysfunkcí imunitního systému a preeklampsií, čímž bude možné přizpůsobit lék pro léčbu preeklampsie u rizikových maminek. Výzkumníci plánují zkoumat další těhotné ženy a další geny, o nichž je známo, že hrají roli v regulaci imunitní odpovědi na to, aby pochopili další genetické souvislosti a vazby rizika preeklampsie.