Z hlediska vývoje jsou nesmírně důležité už první dny po početí, tedy období, kdy ještě těhotenství není potvrzeno. Proto by potenciálně matky a otcové měli zachovávat zdravý životní styl v průběhu celého reprodukčního období. Současný výzkum se věnuje faktorům, které mohou zlepšit výhledy matky na to, že se jí narodí zdravé dítě. K těmto faktorům patří: profesionální prenatální péče

správná výživa

přiměřený přírůstek hmotnosti

dostatečný odpočinek

pravidelné cvičení

pozitivní emoční stav

věk a zdravotní stav matky

Prenatální péče

Odborná prenatální péče a lékařský dohled jsou velmi důležité pro zaručení zdravého vývoje dítěte. Žena by měla navštívit odborného lékaře hned, jak se začne domnívat, že je těhotná. Lékař těhotenství buď potvrdí nebo vyloučí, a pokud má žena nějaké zdravotní potíže, zváží případná rizika a možnosti léčby. Rovněž může ženě poradit, jak se během těhotenství chovat, aby nebyl ohrožen vývoj plodu. Nastávající matce může doporučit i speciální kurzy těhotenského cvičení.

Správná výživa – snížení rizik

Výživa matky, tedy to jak se stravuje žena během těhotenství, ovlivňuje její vlastní zdraví i zdraví vyvíjejícího se plodu. Správná výživa matky snižuje riziko, že se děťátko nenarodí předčasně nebo s nízkou porodní hmotností. Těhotenstvím se zvyšuje spotřeba kalorií – energie, bílkovin, tekutin a některých vitamínů a minerálů, např. kyseliny listové, vitaminů C a D, železa a vápníku. Vitaminové doplňky, které se běžně předepisují, nemůžeme považovat za plnohodnotnou náhradu zdravého stravování. Aby mohlo tělo vůbec využít vitaminy obsažené v tabletách, potřebuje k tomu základní živiny a kalorie ze stravy.

Jaký je optimální přírůstek hmotnosti?

Na tuto otázku hledají odborníci odpověď již desetiletí. V současnosti se většina shoduje na tom, že žena by měla přibrat v průběhu devíti měsíců těhotenství 10 až 11,4 kg. Výrazně vyšší nebo nižší přírůstek na hmotnosti může být nebezpečný pro matku i dítě během těhotenství i po porodu. Pokud se těhotná žena stravuje zdravě a přiměřeně, měla by také optimálně přibírat na hmotnosti. Z nadměrné spotřeby tzv. prázdných kalorií může matka i dítě trpět nedostatkem důležitých látek obsažených ve vyvážené zdravé potravě.

Odpočinek a stres

Během těhotenství bývá žena více unavená, protože její organismus je více zatížen. Úlevu přináší, když si budoucí matka může i během dne lehnout a odpočinout. Stává se i to, že těhotenství vyvolá nebo prohloubí již existující citový stres. Dlouhodobý nebo přílišný stres může negativně ovlivnit plod, neboť omezuje dech, tep i aktivitu.

Stres, napětí i únava patří do jisté míry k životu a není možné vyhnout se jim úplně ani během těhotenství. Nicméně pomocí přiměřeného odpočinku, správné výživy a vhodného cvičení je možné snížit jejich negativní působení.

Věk a zdravotní stav

Důležitým faktorem pro vývoj plodu je i věk ženy v době početí. Z výsledků biologických výzkumů vyplývá, že optimální doba pro rození dítěte začíná u ženy krátce po dvaceti a končí po třiceti letech věku. Příliš nízký věk matky, do devatenácti let věku, nese s sebou dvojnásobnou pravděpodobnost, že se jim narodí mrtvé dítě nebo s vážnou vývojovou vadou, než u matek mezi dvacátým a třicátým rokem věku.

U nezletilé díveky se také zvyšuje riziko, že se dítě narodí předčasně nebo že bude mít nízkou porodní hmotnost. Nezletilé dívky často nejsou v žádné prenatální péči, špatně se stravují a většinou ani nevědí jak by se měli o dítě správně postarat.

Těhotenství starších žen – krátce před čtyřicítkou a po ní – nese s sebou také určitá rizika. Vajíčka s postupujícím věkem ženy ztrácejí kvalitu a zvyšuje se riziko genetických poškození plodu, jako je např.

Downow syndrom.

Starší matky celkově snášejí těhotenství hůře, mívají i více zdravotních problémů během těhotenství. Kombinací vhodné stravy, cvičení a lékařským dohledem může i ve vyšším věku matky zvýšit naději, že se narodí zdravé dítě.

Lékařská věda se v posledních desetiletích vyvíjí velmi rychle, a tak nová technika přispívá k tomu, že matky různých věkových kategorií podstupují menší nebezpečí. Genetické poradenství, ultrazvukové vyšetření, krevní testy umožňují lékařům sledovat vývoj plodu a včas rozpoznat určité problémy.