Rozhodnutí přerušit a ukončit probíhající těhotenství je pro každou ženu jistě těžké. Vedou ji k tomu různé důvody: často nelehký životní situace, finance, zdravotní problémy, velký počet dětí, či naopak teenagerská nerozvážnost … V některých případech nepřipravenost na mateřství, neochota vzdát se svobodného života nebo uběhnuté kariéry … Víte, jak probíhá celý proces umělého přerušení těhotenství?

Kde začít?

V první řadě u svého lékaře – gynekologa, který na základě krevních testů a ultrazvukového vyšetření potvrdí těhotenství a určí přesný týden jejího trvání. Je to velmi důležité, protože u nás se dá uměle přerušit těhotenství jen do 12. týdne jeho trvání. V případě genetického poškození plodu a z vážných zdravotních důvodů ohrožujících život ženy až do 24. týdne těhotenství. Stanovit přesný týden trvání těhotenství je také důležité s ohledem na to, jaký druh interrupce bude při zákroku potřebný! Objasněme si proto alespoň v základních údajích tyto důležité fakta. Jaké druhy interrupce známe?

1. Včasná miniinterrupce Je možné ji provést do 6. – 8. týdne těhotenství. U žen, které ještě nerodily se může provádět do 45 dnů od prvního dne poslední menstruace au žen, které již rodily, do 55. dne. Jak probíhá? Je to podtlakové odsátí děložní sliznice pomocí trubice napojené na sací přístroj – vakuová extrakce. Přes roztažené děložní hrdlo se do dělohy vsune plastická trubička s ostrým hrotem. Je připojena na silnou „odsávačku“, která celý obsah dělohy vytáhne ven do nádoby. Jde o tzv. „Práci naslepo“, protože lékař jedná pouze podle citu a odhadu v rukou. Hraje zde tedy důležitou roli zkušenost.

2. Klasická interrupce – tzv. kyretáž (z fran. currettage) Provádí se od 8. – 12. týdne těhotenství. Jak probíhá? Gynekolog při tomto výkonu rozšíří děložní čípek a seškrabuje vnitřní vrstvu dělohy (endometrium) pomocí štíhlé kovové lžíce – kyrety. Od 12. týdne těhotenství je plod již příliš velký na to, aby prošel děložním hrdlem. To, že lékař zákrok provedl správně, pozná podle charakteristického škrabavého zvuku a citu v prstech při revizi dutiny děložní a také kontrolou ultrazvukovým vyšetřením. Práce s kyretou je pro zdraví ženy značným rizikem. I tento úkon je opět „práce naslepo“. Lékař má možnost pracovat pouze pomocí hmatu a citu, aby práci navíc silně krví a žlázkami prosáklou houbovitý stěnu dělohy. Tím by mohlo dojít až ke krvácení do břišní dutiny, ke infekci, či jiným zdravotním komplikacím ženy.

Po 12. týdnu těhotenství … Interrupci mohou provést až do 24. týdne těhotenství avšak jen pro vážné zdravotní komplikace ohrožující život ženy a po zjištění genetického poškození plodu, nejčastěji po špatných výsledcích amniocentézy (odběru plodové vody). Existují pro to dva způsoby. Při rozšíření děložního hrdla vyjmou plod, který je již značně velký a vyvinutý. Druhým způsobem je snažit se uměle vyvolat „porod“ a vypudit tak plod ven „přirozenou cestou“.

Tento zákrok hradí zdravotní pojišťovna. Jak tedy dál …?

Pokud se těhotenství ženy nachází v povoleném intervalu, gynekolog ji o celém procesu poučí, vysvětlí její rizika. Pak má žena dva dny na rozmyšlenou, zda názor nezmění. Pokud ne, lékař jí dá na vyplnění „Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení potratu“. V něm vyplní osobní údaje, avšak ne důvod, pro který se rozhodla podstoupit potrat. Svým podpisem potvrdí, že byla seznámena s riziky vyplývajícím z tohoto zákroku. Žádost vyplňuje trojmo, dva exempláře pro zdravotnické potřeby a jeden pro statistický úřad.

Co když jde o mladá dívka …?

Pokud jde o dívku do 15 let, lékař má povinnost kontaktovat rodiče a policii pro pohlavní zneužití nezletilé. Do 16 let je nutný souhlas rodičů s daným výkonem, později už ne, ale rodičům, resp. zákonným zástupcem dívky se o zákroku odešle informace písemnou formou.

Samotný zákrok!

V objednané den se žena dostaví na gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice. V nemocniční pokladně uhradí částku za výkon podle pokynů jejího lékaře, cca 250 €. Za umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost se platí. S potvrzením o zaplacení se vrátí zpět na oddělení. Po vstupních formalitách, převlečení a vyšetření se přechází na sál, kde se v celkové anestezii odvede samotný výkon. Ten netrvá dlouho, max. 5 – 10 min. Je při něm přítomen vykonávající lékař – gynekolog, který má k dispozici jednu až dvě zdravotní sestry, anesteziolog a jeho zdravotní sestra. Po zákroku žena asi dvě hodiny v klidu leží a ještě v ten den, případně den následující opouští nemocnici.

Co po zákroku?

Po interrupci, podobně jako po porodu, třeba dodržovat jisté hygienické zásady během následujících 6 týdnů. Žena obvykle celou tuto dobu krvácí. Třeba si dopřát „sexuální abstinenci“, pohlavní orgány se musí dát „do pořádku“. Vnitřek ženy je za takových okolností náchylné na nebezpečné infekce. K onemocnění může dopomoci i vaginální výplach, používání tamponů, koupel nebo plavání, proto se jim v době hojení třeba raději vyhnout. Dva týdny po výkonu by měla žena absolvovat kontrolu u svého gynekologa. To je také vhodná příležitost dát si předepsat nějakou formu antikoncepce. Upozornění!

Interrupce se nesmí dělat častěji než jednou za půl roku!