Těhotenská průkazka se stává pro nastávající maminku důležitým dokladem, ve kterém se shrnují všechny potřebné informace o jejím zdravotním stavu v průběhu celého těhotenství. Na první straně průkazky jsou zaznamenány základní nacionále budoucí matky. Dále je zde uveden termín prvního dne poslední menstruace (PM) a z něj odvozený předpokládaný termín porodu (TP) případně termín vypočítaný na základě ultrazvukového vyšetření. Postupně, jak ubíhá těhotenství týden po týdnu, zapisují se všechna provedená vyšetření a jejich výsledky. Další čtyři strany jsou věnovány záznamům o veškerých prodělaných chorobách před i během gravidity. Součástí jsou také výsledky odběrů či vyšetření a předepsaných léčiv. Následuje dvojstrana grafů a tabulek. Další navazující strany slouží pro zápisy dalších vyšetření ultrazvukového či kardiotokografických.  Poslední dvojstrana slouží k zápisům výsledků – krevního obrazu a vyšetření jiných odborných lékařů případně o hospitalizaci. O všech podstatných věcech Vás plně informuje každá těhotenská poradna u gynekologa.

Těhotenská průkazka zkratky

Máte za sebou první návštěvu gynekologické těhotenské poradny? Potvrdilo se, že jste těhotná? Obdržela jste těhotenskou průkazku a nevíte, co znamenají uvedené zkratky? Není divu, že se ve spleti cizích a pro Vás naprosto neznámých slov nevyznáte. Zkratky a cizí slova provází celý průběh Vašeho těhotenství. Nyní vybereme některé nejčastěji používané a objasníme je:

ABO systém krevních skupin
AS akce srdeční
BDP vzdálenost temenních kostí plodu
BBP biparietální průměr
C přítomnost cukru v moči
CS vyšetření stavu děložního čípku
CRL vzdálenost mezi temenem a kostrčí zárodku
cyto vyšetření stěru buněk na děložním čípku
Hb červené krevní barvivo pro transport kyslíku
HIV virus
OP srdeční ozvy plodu
PM datum poslední menstruace
PP den prvních pohybů miminka
Rh faktor
TK krevní tlak
TP předpokládaný termín porodu
TT vyšetření matky na genetické vady plodu
VVV vrozené vady
VSV vrozená srdeční vada

Pokud i tak je to pro Vás nesrozumitelné je možno využít těhotenskou poradnu online.