Zpráva o těhotenství je pro téměř každou ženu šťastnou událostí v životě. Budoucí maminky – kuřačky by měly téměř okamžitě „odhodit“ cigarety a samozřejmě i jiné škodlivé a návykové látky, avšak ne každá žena se těchto zlozvyků dokáže zbavit.

Proč kouřit během těhotenství?

Mnozí lékaři, gynekologové a porodníci tvrdí, že matka, která je kuřačka, by neměla přestat kouřit cigarety ani během těhotenství. V těle matky se tak mohou objevit abstinenční příznaky, což prý škodí nejen matce, ale i plodu. Samozřejmě, ne krabičku cigaret denně, ale omezit to na jednu, maximálně dvě cigarety. Těhotná žena by měla své odvykání cigaret konzultovat s lékařem.

Na druhé straně, někteří odborníci se však stále shodují, že kouření je škodlivé av těhotenství obzvlášť, protože nikotin se dostává přímo do těla miminka a dokonce se mu odebírá i kyslík.

Proč nekouřit během těhotenství?

U žen kuřaček může docházet k mimoděložním těhotenstvím, krvácení či předčasným porodem mnohem častěji než u nekuřaček. Také se nevylučují různé komplikace během těhotenství a dokonce i samotného porodu. A to je jen špetka toho co cigarety a kouření všechno dokážou

Růst plodu a porodní hmotnost

Novorozenci narození ženám, které kouří, váží méně než ti, kteří se narodí matkám, které nekouří. Navíc platí, že čím více cigaret žena v těhotenství vykouří, tím větší bude pravděpodobnost snížení porodní hmotnosti. Škodlivé účinky kouření v těhotenství jsou způsobeny hlavně kouřením v druhém a třetím trimestru. Pokud tedy žena přestane kouřit v prvních třech měsících těhotenství, riziko nízké porodní hmotnosti se ztrácí a hmotnost děťátka by měla být podobná jako u nekuřaček.

Samovolný potrat

Výskyt samovolného (spontánního) potratu je podstatně vyšší u kuřaček. Je to tak i tehdy, když se vyloučí vliv všech ostatních faktorů.

Novorozenecká (perinatální) úmrtnost

Novorozenecká úmrtnost (definována jako narození mrtvého dítěte nebo úmrtí dítěte v prvním týdnu života) je u novorozenců kuřaček zvýšená asi o jednu třetinu. Zvýšená perinatální úmrtnost novorozenců kuřaček se vyskytuje zvláště u starších matek nebo u těch, jejichž předchozí těhotenství již skončilo perinatálního úmrtím. Většina úmrtí v důsledku tzv. syndromu náhlé smrti dítěte je však podmíněna kouřením matky.

Kojení

Kouření cigaret může přispět i k nedostatečné tvorbě mateřského mléka a dokonce v něm může být méně koncentrace tuků než u nekuřaček.

Zdraví a dlouhodobý vývoj dítěte

Kojenci matek, které kouří, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že onemocní vážným infekčním onemocněním dýchacích cest. Kouření v těhotenství také může ovlivňovat tělesný růst a rozumový vývoj dítěte. Kouření také působí rušivě na hormonální rovnováhu ženy v těhotenství, což může mít z dlouhodobého hlediska nepříznivý vliv na reprodukční orgány jejích dětí.

Podle různých výzkumů a statistik se dokázalo, že během těhotenství kouří převážně mladší ženy, ženy s nižší úrovní vzdělání a nekvalifikovaná. Kouření je dokonce tak silný zlozvyk, že i ženy, která během devíti měsíců přestanou kouřit, po porodu se k cigaretám opět vrátí.