Základní metodou je určení termínu porodu podle poslední menstruace. Pokud známe první den poslední menstruace, přičteme k němu 280 dní. Prakticky to jednoduše provedeme tak, že k datu posledních měsíčků přičteme rok, odečteme tři měsíce a přičteme sedm dní.Možnosti výpočtu termínu porodu:

Určení podle prvních pohybů je sice možné, ale dnes už příliš neužívané. Žena, která bude rodit poprvé, cítí pohyby obvykle ve 20. týdnu těhotenství, vícerodičky pak o 2 týdny dříve. Protože však jde o vjem, který je výrazně ovlivněn vnímavostí nastávající maminky, pramení z toho velká nepřesnost.

Pokud je znám přesný datum početí, přičteme k němu 267 dní.

Nejpřesnější metodou je v současnosti určení termínu porodu podle ultrazvukového vyšetření prováděného ve 13. týdnu těhotenství. Pokud se ultrazvukem určená délka trvání těhotenství liší od údaje počítaného podle poslední menstruace o více než týden, pak by měl být termín porodu upraven právě podle tohoto ultrazvukového vyšetření. Toto však již neplatí při dalších ultrazvukových vyšetřeních, které jsou realizovány v dalších týdnech těhotenství.