Už dříve se mluví o tom, že hormonální antikoncepce může mít neblahé účinky.

Obvykle se spojují s rizikem trombózy a kardiovaskulárních onemocnění. To však není zdaleka vše, čím mohou tyto pilulky negativně ovlivnit náš život.

Před pár měsíci se se svými zkušenostmi, které nazvala noční můrou, podělila Vicky Spratt, editorka časopisu The Debrief. Nejnovější studie, negativní vlivy do značné míry potvrzují.

Útok na psychiku

Vicky Spratt se vyjádřila, že antikoncepční pilulky ji absolutně změnily: „Měla jsem pocit, že jsem ztratila svou mysl. Že se moje kostra vytratila ze svalového pouzdra. Moje kůže byla příliš tenkou na to, aby mě ochránila před vnějším světem, všechno mě ovlivňovalo. Myslela jsem si, že jsem úplně na nic, stále mě trápily strašné, vyčerpávající a všudypřítomné záchvaty paniky. V jistém okamžiku jsem měla dokonce sebevražedné myšlenky. “ Samozřejmě, nelze jednoznačně potvrdit, že to u této dámy způsobily antikoncepční pilulky, ale podobných stavů je nemálo.

S blahem a pohodou to jde s kopce

Možná i právě díky této zpovědi si tisíce žen uvědomilo, že prožívají podobné stavy a také mohou souviset s hormonální antikoncepcí.

Nejnovější studie vědců z Institutet ve Stockholmu potvrdila statisticky významné snížení celkového blahobytu vlivem hormonální antikoncepce v porovnání s placebem podávaným zdravým ženám.

Horší kvalita života, nedostatek energie

Výzkumníci si vzali pod lupu 340 zdravých žen ve věku 18 až 35 let. Antikoncepční tablety, které užívaly obsahovaly ethinylestradiol a levonorgestrel – nejběžnější formu antikoncepčních tablet, které se užívají nejen ve Švédsku.

Druhá skupina žen užívala placebo, aniž věděli, zda užívají pravou antikoncepci nebo ne.

Analýza získaných dat jednoznačně ukázala, že ženy, které užívaly reálnou antikoncepci měli podstatně nižší kvalitu života, včetně sebekontroly a energetické hladiny.

Vyvolávají i deprese?

I když dříve studie prokázaly souvislost antikoncepce a depresivních stavů, tato nejnovější jejich nepotvrdila.

Loňská studie výzkumníků z Kodaňské univerzity přitom poukázala na výraznou souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a diagnostikou depresivních poruch, zejména u dospívajících. Jak to je, ukáží další studie a bohužel i negativní zkušenosti mladých žen.

Kvalita života nebyla předtím zkoumána
Angelica Linden Hirschberg z institutu ve Švédsku se k závěrům studie vyjádřila:

„Víme, že tabletové antikoncepce je mimořádně účinná a víme hodně o rizicích, které přináší – jako například trombóza. Avšak účinky na kvalitu a pohodu života jsou méně známé. „

Na důkladnější prozkoumání vlivu hormonální antikoncepce na celkový blahobyt žen jsou zapotřebí další studie, avšak množství negativních zkušeností s užíváním, které popisují mladé ženy na různých fórech mluví samo za sebe.