Nové shrnutí dosavadních výzkumů ukazuje, že těhotenství je klíčové pro vývoj centrální nervové soustavy nejen plodů, ale i matek. Konstatovaly to Laura Glynn z Chapman University v Orange a Curt Sandman z University of California v Irvine (obojí stát Kalifornie, USA).

Známých je spousta souvislostí mezi zdravím, chováním a náladami těhotné matky na jedné straně a poznávacím a psychologickým vývojem jejího dítěte po narození na druhé. Působí to však pouze od matky k dítěti?

Jak těhotenství ovlivňuje mozek matek?

Těhotenství je kriticky důležité období vývoje centrální nervové soustavy matek. Stále však o tom nevíme téměř nic. Jde o výraznou mezeru našeho poznání tohoto důležitého stádia života většiny žen, “ řekla Laura Glynn. Zdůraznila, že žena v žádném jiném období života nezažívá takové masivní výkyvy obsahu hormonů v krvi, jako během těhotenství. Některé výzkumy naznačují, že reprodukční hormony mohou připravovat mozek ženy na nároky mateřství. Konkrétně jí pomáhají, aby ji méně Rozrušoval doprovodný stres, ao to více se naladila na potřeby jejího dítěte.

Podle Laury Glynn se snad právě proto matky probouzejí, jen co dítě v noci trošku zamrnčí, dokud otců to nevyruší a klidně spí dál. Jiné výzkumy zase podpořily běžné ťažkanie si těhotných žen na „maminkovské mozek“, zosobněný zhoršenou pamětí v době před a po porodu. Za tyto poznávací a emocionální změny, související s reprodukcí, zřejmě třeba čímsi zaplatit, přínosem je ale citlivější, efektivnější matka, “ vysvětlila Laura Glynn.

Hromadí se důkazy, že plod v některých případech neohrožují samotné předporodní problémy, jako je špatná výživa matky, nebo její deprese. Důležitější může být shoda života v děloze s životem po narození. Plod špatně živené matky se přizpůsobí na nedostatek a po narození se lépe vypořádá s nedostatkem stravy. No pokud se dítě stravuje normálně, může stulpen.

Neméně důležitý je čas, kdy působí jednotlivé prvoplánově škodlivé vlivy. Matčina úzkost v časných fázích těhotenství poškozuje poznávací vývoj dítěte. Stejně vysoká hladina stresových hormonů v pozdějších fázích těhotenství jej však podporuje.

I matkou nevnímala pohyby plodu zvyšují frekvenci její srdečního tepu a vodivost její pokožky. To jsou signály emocí. Možná jakási předporodní příprava vazby matka-dítě. Prokázalo se, že buňky plodu přecházejí placentou do krevního oběhu matky. Vzrušující je myšlenka, zda tyto buňky nepřitahují určité oblasti mozku, které by se mohly podílet na optimalizace mateřského chování, “ řekla Laura Glynn.

Upozornila však, že většina výzkumů mateřského mozku se zatím týkala samic hlodavců, jejichž březost se výrazně liší od lidského těhotenství.

Je třeba více výzkumů zaměřených přímo na ženy. Výsledky mohou mimo jiné pomoci rizikovým rodičkám a jejich dětem.