Těhotenství po útrapách potratu je těžkým a bolestným rozhodnutím, které je doprovázeno mnohými pochybnostmi a obavami. Vždy je tu strach z dalšího potratu, který těží období nového těhotenství. Vyrovnat se se ztrátou zesnulého dítěte a zároveň se těšit z nového těhotenství, je pro matku a otce těžký úkol.Když je smutek překonán

Při těhotenství po potratu je obzvlášť psychická zátěž velmi vysoká. Radost z těhotenství po potratu je doprovázena pocity viny vůči mrtvému ​​dítěti. Kromě toho je nového těhotenství doprovázeno i strachem z dalšího potratu. Proto je podpora partnera a rodiny v tomto období velmi důležitá. Často ženy skrývají radost z nového těhotenství, aby opět nebyly zraněné ze ztráty. Tento stav není neobvyklý a nemá nic společného se skutečnými pocity vůči současnému dítěti. Není nutné obviňovat se.