Během těhotenství se může objevit u některých těhulek nepříjemná a vážná komplikace – oslabený děložní čípek. Kdy a jak tento problém vzniká? Co přesně to pro vás a miminko znamená, jaké jsou možnosti léčby? Čtěte nás dál …

Děloha ženy je tvořena dvěma částmi – tělem a krčkem, který představuje její vstupní bránu. Krček drží dělohu uzavřenou, chrání plod až do porodu. Během celého těhotenství má být proto krček uzavřený a vyplněný tzv. hlenovou zátkou.

Tím jsou i celé porodní cesty uzavřené a chráněné např. před infekcí. Bakterie se totiž mohou dostat do pochvy velmi snadno – pohlavním stykem, při letním koupáním, přemnožit se a způsobit nepříjemný zánět, který představuje komplikaci.

Těsně před porodem se děloha jako i krček připravují na „svůj velký den“. Krček postupně měkne, zkracuje svou délku, stává se poddajnější. Nadále však plní ochrannou funkci. Problém nastává, pokud se začne otevírat předčasně ještě během probíhajícího těhotenství.

Příčiny jeho oslabení

Oslabení děložního čípku se odborně nazývá insufuciencia cervixu. Možných příčin je více:

pokud těhotenství předcházela v minulosti interrupce

pokud žena překonala potrat má-li k tomu genetickou predispozici (pokud byl podobný případ i u její matky)

Pokud v minulosti žena podstoupila buď interrupci nebo prožila potrat je tu jistý předpoklad, že děložní čípek bude v důsledku toho oslaben. Proč? V obou případech je nutné vyčištění dělohy – tzv. kyretáž. Tu je možné udělat jen tak, že se děložní čípek otevře mechanicky, násilím.

Dělá se to tzv. kovovými dilatátory, kterými se Krčková kanál roztáhne, aby se lékař dostal do dělohy a vyčistil ji. Čím déle gravidita trvala, tím je třeba i větší roztažení děložního. Tímto zákrokem se ale uzávěrový aparát děložního oslabí a při další těhotenství se to může projevit postupným předčasným otevíráním, které je, ovšem, během neukončeného těhotenství, nežádoucí.

Děložní čípek prostě nevládne udržet tlak zvětšující dělohy a jeho vnitřní branka postupně povoluje, otevírá se …

Možnosti léčby oslabeného děložního

Možností je několik a závisí na konkrétním případu – od důvodu proč se tak děje, od stupně a pokročilosti těhotenství a míry otevírání se a oslabení děložního. V první řadě se ordinuje absolutní klid na lůžku, nejlépe se zvednutou pánví (podložit polštáři), aby tlak dělohy na krček byl co nejmenší.

Podává se také magnézium. Pokud se stav nezlepší, ale se postupující graviditou naopak zhoršuje, další možností je tzv. sešití – serkláž.

Co přesně je a se dělá serkláž?

K zabránění dalšího otevírání se děložní čípek a jeho uzávěrový aparát posílí tak, že se obšije. Dělá se tak jemným stehem po jeho obvodu. Zákrok se obvykle provádí v celkové anestezii, ale není vyloučena ani epidurální anestézie. Trvá okolo 5 – 10 minut, žena po něm necítí žádnou bolest.

Pooperační pobyt v nemocnici je zhruba 5 dní, výjimečně déle, podle okolností a zlepšení stavu. Zašité stehy na děložním čípku tam zůstávají až téměř do konce těhotenství. Asi dva týdny před termínem porodu se vybírají. Alternativou k serkláži je ještě založení tzv. sekrlážneho pesaru na krček dělohy.

Pesar sevře oslabenou oblast děložního tak, aby udržel tlak rostoucí dělohy. Zavedení pesaru má své výhody.Ne je nutná narkóza, ani pobyt v nemocnici, dělá se ambulantně. Není to bolestivé, jen nepříjemné. Malou nevýhodou obou metod je, že zbývající část těhotenství má žena mírný výtok, který ale není infekční.

Hrozící předčasný porod nebo potrat

Děložní čípek se může začít otevírat i z důvodu hrozícího předčasného porodu nebo potratu. Za takových okolností se však nejedná o oslabení jeho uzávěrového aparátu. Odborné lékařské vyšetření je ale nutností! Dělat serkláž nebo zavést pesar pomůže jen někdy.

Důležité je bránit předčasným kontrakcím a snažit se zachránit, co se dá. Pokud je příčinou hrozícího předčasného porodu infekce, což bývá nejčastěji, podávají se antibiotika a léky na tlumení děložní činnosti.